Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

Hội Khỏe Phù Đổng cấp Trường Năm Học 2019 - 2020 Nhóm thi đấu: Nam khối 1,2,3

Last update 30.11.2019 09:18:54, Creator/Last Upload: saigon

Starting rank

No.NameFideIDFEDRtgClub/City
1Bùi Viết Nguyễn KhangVIE01/3
2Đỗ Hoàng PhátVIE01/2
3Hoàng Duy PhúcVIE02/3
4Huỳnh Ngọc Gia HuyVIE03/6
5Lê Khôi NguyênVIE03/1
6Lê Nguyễn Gia HuyVIE01/4
7Lê Vũ Việt KhôiVIE01/5
8Lưu Tuấn KiệtVIE02/5
9Mai Nguyễn Minh ThiênVIE02/3
10Nguyễn Anh MinhVIE02/2
11Nguyễn Anh MinhVIE02/4
12Nguyễn Công ThiệnVIE03/2
13Nguyễn Đinh Gia BảoVIE03/5
14Nguyễn Đức Thiên PhúcVIE03/5
15Nguyễn Hữu ThọVIE03/1
16Nguyễn Khải HuyVIE03/3
17Nguyễn Lê Văn TriềuVIE02/6
18Nguyễn Lưu Hồng PhúcVIE01/3
19Nguyễn Minh LộcVIE03/2
20Nguyễn Minh QuangVIE03/4
21Nguyễn Nho Tấn TúVIE03/4
22Nguyễn Phan Thái BảoVIE02/1
23Nguyễn Quý NhânVIE02/6
24Nguyễn Văn Minh ThiệnVIE02/4
25Nguyễn Viết NhânVIE02/5
26Phan Trọng PhúcVIE01/1
27Thân Trọng Hoàng TùngVIE02/1
28Thân Trọng Hoàng TườngVIE01/5
29Trần Đăng KhoaVIE02/2
30Trần Đỗ Hoàng PhươngVIE01/1
31Trần Duy BảoVIE03/6
32Trần Thạch TùngVIE03/3
33Trương Minh NhậtVIE01/2
Advertisement