Selecció del torneig

Ordenar per

Federació seleccionada: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Núm.TorneigDarrera actualització
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC 2020 TỔNG HỢP DANH SÁCH 34 Dies 6 Hores
2Giải cờ nhanh lớp ĐTTP - KTTL 34 Dies 22 Hores
3GIẢI CỜ VUA NHANH CUỐI TUẦN LẦN II 2020 35 Dies
4Giải đấu tập 38 Dies 7 Hores
5Giải cờ vua giao lưu cuối tuần 39 Dies 3 Hores
6Giải cờ chớp lớp ĐTTP KTTL - cs TTT 41 Dies 22 Hores
7cờ 10p 44 Dies 23 Hores
8GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUỐI TUẦN 46 Dies 1 Hores
9GIẢI CỜ VUA NHANH CUỐI TUẦN 46 Dies 2 Hores
10corona 46 Dies 5 Hores
1126-01-2020 46 Dies 7 Hores
12Giai covid 20 46 Dies 10 Hores
13Co Vid 20 u7 46 Dies 10 Hores
14Giai Dai Hoi TDTT (CV Nam) 60 Dies 5 Hores
15Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U10 Nữ 63 Dies 9 Hores
16Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U8 Nam 63 Dies 9 Hores
17Giải cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U14 Nữ 63 Dies 9 Hores
18Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U10 Nam 63 Dies 9 Hores
19Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U12 Nam 63 Dies 9 Hores
20Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U10 Nam 63 Dies 9 Hores
21Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U20 Nữ 63 Dies 9 Hores
22Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U6 Nam 63 Dies 9 Hores
23Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U12 Nữ 63 Dies 9 Hores
24Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U8 Nam 63 Dies 9 Hores
25Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U14 Nữ 63 Dies 9 Hores
26Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U14 Nam 63 Dies 9 Hores
27Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U10 Nữ 63 Dies 9 Hores
28Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U20 Nam 63 Dies 9 Hores
29Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Chớp - U8 Nữ 63 Dies 9 Hores
30Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U14Nam 63 Dies 9 Hores
31Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U12 nam 63 Dies 9 Hores
32Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U12 Nữ 63 Dies 10 Hores
33Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U12 Nam 64 Dies 3 Hores
34Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U20 Nữ 64 Dies 3 Hores
35Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U14 Nam 64 Dies 3 Hores
36Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U20 Nam 64 Dies 3 Hores
37Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U14 Nữ 64 Dies 3 Hores
38Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U14Nam 64 Dies 3 Hores
39Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U10 Nam 64 Dies 3 Hores
40Giải cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U14 Nữ 64 Dies 3 Hores
41Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U10 Nữ 64 Dies 3 Hores
42Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U8 Nam 64 Dies 3 Hores
43Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U12 Nữ 64 Dies 3 Hores
44Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U12 Nữ 64 Dies 3 Hores
45Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U10 Nữ 64 Dies 3 Hores
46Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U10Nam 64 Dies 3 Hores
47Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U12 nam 64 Dies 3 Hores
48Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U6 Nam 64 Dies 3 Hores
49Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U8 Nam 64 Dies 4 Hores
50Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U8 Nữ 64 Dies 4 Hores