Sélection du tournoi

Trier selon

Sélectionner une fédération: Vietnam (VIE)

Flag VIE
TournoiDernière mise à jour
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC 2020 TỔNG HỢP DANH SÁCH 27 Jours 11 Heures
2Giải cờ nhanh lớp ĐTTP - KTTL 28 Jours 4 Heures
3GIẢI CỜ VUA NHANH CUỐI TUẦN LẦN II 2020 28 Jours 5 Heures
4Giải đấu tập 31 Jours 13 Heures
5Giải cờ vua giao lưu cuối tuần 32 Jours 8 Heures
6Giải cờ chớp lớp ĐTTP KTTL - cs TTT 35 Jours 4 Heures
7cờ 10p 38 Jours 5 Heures
8GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUỐI TUẦN 39 Jours 6 Heures
9GIẢI CỜ VUA NHANH CUỐI TUẦN 39 Jours 8 Heures
10corona 39 Jours 11 Heures
1126-01-2020 39 Jours 12 Heures
12Giai covid 20 39 Jours 16 Heures
13Co Vid 20 u7 39 Jours 16 Heures
14Giai Dai Hoi TDTT (CV Nam) 53 Jours 10 Heures
15Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U10 Nữ 56 Jours 14 Heures
16Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U8 Nam 56 Jours 14 Heures
17Giải cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U14 Nữ 56 Jours 14 Heures
18Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U10 Nam 56 Jours 14 Heures
19Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U12 Nam 56 Jours 14 Heures
20Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U10 Nam 56 Jours 14 Heures
21Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U20 Nữ 56 Jours 15 Heures
22Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U6 Nam 56 Jours 15 Heures
23Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U12 Nữ 56 Jours 15 Heures
24Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U8 Nam 56 Jours 15 Heures
25Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U14 Nữ 56 Jours 15 Heures
26Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U14 Nam 56 Jours 15 Heures
27Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U10 Nữ 56 Jours 15 Heures
28Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U20 Nam 56 Jours 15 Heures
29Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Chớp - U8 Nữ 56 Jours 15 Heures
30Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U14Nam 56 Jours 15 Heures
31Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U12 nam 56 Jours 15 Heures
32Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U12 Nữ 56 Jours 15 Heures
33Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U12 Nam 57 Jours 9 Heures
34Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U20 Nữ 57 Jours 9 Heures
35Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U14 Nam 57 Jours 9 Heures
36Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U20 Nam 57 Jours 9 Heures
37Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U14 Nữ 57 Jours 9 Heures
38Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U14Nam 57 Jours 9 Heures
39Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U10 Nam 57 Jours 9 Heures
40Giải cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U14 Nữ 57 Jours 9 Heures
41Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U10 Nữ 57 Jours 9 Heures
42Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U8 Nam 57 Jours 9 Heures
43Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U12 Nữ 57 Jours 9 Heures
44Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U12 Nữ 57 Jours 9 Heures
45Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U10 Nữ 57 Jours 9 Heures
46Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U10Nam 57 Jours 9 Heures
47Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U12 nam 57 Jours 9 Heures
48Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U6 Nam 57 Jours 9 Heures
49Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U8 Nam 57 Jours 9 Heures
50Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U8 Nữ 57 Jours 9 Heures